Δείκτες Απόδοσης Airbnb

Για να μετρήσει κανείς την απόδοση του στο Airbnb management θα πρέπει να παρακολουθεί κάποιους βασικούς δείκτες. Δείτε περισσότερα εδώ

Συμβουλές Διαχείρισης Ακινήτων Airbnb

Κάθε Airbnb έχει διαφορετικές ανάγκες αλλά τις ίδιες βασικές αρχές. Διαβάστε μερικά tips και ανανεωθείτε.