Πριν ξεκινήσετε...

τι είναι

η Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτου
και σε ποιους απευθύνεται

Όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν αναρωτηθεί τα τελευταία χρόνια αν αξίζει να αξιοποιήσουν το ακίνητο τους με βραχυχρόνια μίσθωση. Για να αποφασίσει όμως κάποιος, είναι σημαντικό να απαντήσει στο ερώτημα «βραχυχρόνια μίσθωση τι είναι».

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, ως «βραχυχρόνια μίσθωση» ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, με μόνη παροχή αυτή των κλινοσκεπασμάτων.

Διαβάστε περισσότερα...

Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι ως «ακίνητο» νοείται όχι μόνο το διαμέρισμα, η μονοκατοικία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια αλλά και τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών. Παράλληλα, ως «ψηφιακές πλατφόρμες» νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για την ηλεκτρονική σύναψη μίσθωσης και δεν περιορίζονται μόνο στην προβολή του ακινήτου (λ.χ. AirBnB, Booking, Home Away).

Επομένως, τυχόν βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται ιδιωτικά και όχι μέσω πλατφόρμας, δεν υπάγονται στις συγκεκριμένες διατάξεις (διατάξεις του άρ. 111 του ν.4446/2016 και του άρ. 39Α του ν.4172/2013) και αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται από παρεπόμενες υπηρεσίες, οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ακόμα όμως και εάν κάποιος εκμισθώσει το ακίνητο του με Βραχυχρόνια Μίσθωση, αλλά δεν το κάνει μέσω ψηφιακών πλατφορμών δεν έχει υποχρεώσει να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Ωστόσο, οι μισθώσεις αυτές δηλώνονται με Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος επιλέξει τις ψηφιακές πλατφόρμες, οφείλει ως ο διαχειριστής του ακινήτου (που μπορεί να είναι είτε κύριος είτε επικαρπωτής, υπεκμισθωτής ή τρίτος) να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, στη συνέχεια την ανάρτησή του στις ψηφιακές πλατφόρμες και, τέλος, να μεριμνά για την παρακολούθηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης με την υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής. Με την ισχύουσα νομοθεσία οι Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το “Ακίνητο”. Π.χ. Για Βραχυχρόνια Μίσθωση που έχει συναφθεί με ημερομηνία άφιξης 25.11.2021 και αναχώρησης 28.11.2021, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 20.12.2021.

Τις παραπάνω ενέργειες μπορεί κανείς να τις εκτελέσει είτε ατομικά είτε με βοήθεια λογιστή, όπου και προτείνεται για την αποφυγή λαθών και αθέμιτων επιβαρύνσεων. Τα παραπάνω αποτελούν έναν καλό οδηγό για να απαντήσει κάποιος στο ερώτημα «βραχυχρόνια μίσθωση τι είναι».

Δείτε λιγότερα...

Ο δικός μας νομάς, όπως κάθε σωστός νομάς, φροντίζει να εκμυστηρεύεται τα μυστικά κάθε τόπου, στους γύρω του.
Να δείχνει το δρόμο, να προσφέρει βοήθεια και στήριξη σε όποιον τη χρειάζεται

Σχετικές Υπηρεσίες για εσάς