Τι κάνουμε για εσάς

  • Καταχώρηση Ακινήτου Στο Μητρώο ΑΑΔΕ* (Υποχρεωτικό από 1/1/18)
  • Αποστολή Στοιχείων Κρατήσεων Στο Λογιστή
  • Καταχώρηση Στοιχείων Κρατήσεων Στο Taxisnet
  • Τέλος Ανθεκτικότητας Κλιματικής Κρίσης & Τέλος Παρεπιδημούντων