Φτιάξτε το Πακέτο σας

Κάθε ακίνητο και κάθε ιδιοκτήτης έχει διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε προκαθορισμένα πακέτα υπηρεσιών. Με σκοπό την ξεκάθαρη καταγραφή της πραγματικής σας ανάγκης στη NOMAS δίνουμε την δυνατότητα στο καθέναν ξεχωριστά να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πακέτο υπηρεσιών, πάντα σύμφωνο με τις ανάγκες και τους στόχους του.

Παρακάτω συμπληρώστε κάποια απαραίτητα για εμάς στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μαζί, το δικό σας πακέτο υπηρεσιών.

Ελάχιστες Απαιτήσεις /
Προδιαγραφές – Τεχνικά Στοιχεία

Για να αναλάβουμε την διαχείριση ενός χώρου και για να είναι επιτυχής η τουριστική του εκμετάλλευση πρέπει να τηρούνται κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές.
Βασική πρώτη προϋπόθεση είναι το σπίτι να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Δείτε τον Οδηγό Προδιαγραφών Ακινήτου

Nomas

Σε όλο το ταξίδι, είμαστε συνεχώς δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε και να απαντήσουμε κάθε απορία σας. Παράλληλα, δίνουμε την ευελιξία να προσαρμόσετε το πακέτο σας οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας, γιατί ο τελικός σκοπός είναι να εξυπηρετούμε τις πραγματικές ανάγκες σας.