Τι κάνουμε για εσάς

  • Διαχείριση Αιτημάτων Κράτησης
  • Συγγραφή Εγχειριδίου Ακινήτου & Τουριστικών Προτάσεων
  • Διαχείριση Κριτικών / Σχολίων
  • Επικοινωνία 24/7 Με Τους Επισκέπτες

Διαχείριση Airbnb

Διαχείριση κρατήσεων ή/και βελτιστοποίηση καταχώρησης στην δημοφιλή πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων Airbnb.

Δημιουργία ή αναβάθμιση περιγραφών και άλλων κειμένων που περιλαμβάνονται στην καταχώρηση του ακινήτου για να επιτύχουμε όσο τον δυνατόν καλύτερη προβολή.

Διαχείριση Expedia

Καταχώρηση και προώθηση του διαμερίσματος στο δίκτυο της Expedia που περιλαμβάνει πολλά ταξιδιωτικά πρακτορεία κυρίως της Αμερικής και ανεξάρτητα δίκτυα κρατήσεων.

Διαχείριση Vrbo

Καταχωρούμε το σπίτι στην ολοένα και πιο δημοφιλή πλατφόρμα Vrbo (πρόσφατα εξαγοράστηκε από την Expedia αλλά λειτουργεί ως ανεξάρτητο δίκτυο).

Διαχείριση τιμολογιακής πολιτικής και βελτιστοποίηση της καταχώρησης για υψηλή κατάταξη στα  αποτελέσματα αναζητήσεων των τουριστών.

Διαχείριση Booking

Βέλτιστη παραμετροποίηση της καταχώρησης του σπιτιού στην Booking, ένα από τα πιο δυνατά κανάλια κρατήσεων παγκοσμίως.

Πλήρης διαχείριση του ακινήτου είτε στον λογαριασμό της εταιρίας μας είτε από τον προσωπικό σας λογαριασμό.