Σε κάθε επιχείρηση είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς αν πετυχαίνει ή αποτυγχάνει. Για να μετρήσει όμως κανείς την απόδοση του στο Airbnb management θα πρέπει να παρακολουθεί κάποιους βασικούς δείκτες. Όπως έχει δηλώσει άλλωστε και ο Peter Drucker «αν δεν μπορείς να το μετρήσεις, δεν μπορείς να το διαχειριστείς».

Γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθεί κανείς του δείκτες απόδοσης

Οι δείκτες απόδοσης μπορούν να προσφέρουν πολύ χρήσιμα δεδομένα στους ιδιοκτήτες Airbnb και μερικοί από αυτούς μπορεί να είναι πολύ σημαντικοί για την διαχείριση Airbnb. Στα αγγλικά ονομάζονται (Key Performance Indicators – KPIs). Οι δείκτες αυτοί μπορούν να αναδείξουν που αποδίδει ένα ακίνητο καλύτερα και που πρέπει να εφαρμόσει ο ιδιοκτήτης ένα σχέδιο διόρθωσης της μη καλής απόδοσης. Ταυτόχρονα με την σωστή ανάγνωση των δεικτών, δύναται κανείς να λάβει σημαντικά στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να καθορίσει τα επόμενα βήματα του στην διαχείριση Airbnb.

Ποιοι δείκτες είναι πιο σημαντικοί

Εστιάζοντας στους πιο σημαντικούς στόχους, προτείνουμε την μέτρηση των ακόλουθων δεικτών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πέντε (5) KPIs που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε την απόδοσή σας.

1. Μέση Ημερήσια Τιμή
Η μέση ημερήσια τιμή αντιπροσωπεύει το μέσο ποσό που δαπανάει κάθε επισκέπτης για μια διανυκτέρευση. Πρακτικά είναι η διαίρεση του συνολικού ποσού με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Όσο πιο υψηλή είναι τόσο περισσότερα έσοδα για τον ιδιοκτήτη, αλλά προσοχή… πρέπει πάντα να μετράει κανείς και το ποσοστό πληρότητας στην διαχείριση Airbnb γιατί ένα χαμηλό ποσοστό μπορεί να υποδηλώνει πολύ ακριβή τιμή (Δείτε παρακάτω)

2. Απευθείας Κρατήσεις
Οι απευθείας κρατήσεις είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να παρακολουθεί κανείς την απόδοση στην διαχείριση Airbnb. Όσες περισσότερες είναι οι απευθείας κρατήσεις τόσο λιγότερη εξάρτηση υπάρχει στις πλατφόρμες και έτσι μπορεί κανείς να αυξήσει τα έσοδα του από την μείωση των εξόδων τελών κράτησης από μια πλατφόρμα. Όμως, όπως έχουμε εξηγήσει σε άλλο άρθρο, το να έχει κανείς ταυτόχρονη παρουσία σε πολλά κανάλια κρατήσεων είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Πριν βελτιστοποιήσει κανείς τις απευθείας κρατήσεις, πρέπει να λάβει υπόψη ότι θα προκύψουν πρόσθετα έξοδα, όπως η δημιουργία ιστότοπου. Για να υπολογιστεί το ποσοστό των απευθείας κρατήσεων, θα πρέπει να διαιρέσει κανείς τον συνολικό αριθμό των απευθείας κρατήσεων με τον συνολικό αριθμό των κρατήσεων.

3. Βελτιστοποίηση Καταχώρησης
Εκτός από τους αριθμητικούς δείκτες, υπάρχουν και τα ποιοτικοί στην διαχείριση Airbnb. Για παράδειγμα, η βελτιστοποίηση καταχώρισης θα μπορούσε να επηρεάσει το ROI, την μέση ημερήσια τιμή αλλά και την πληρότητα. Η βελτιστοποίηση καταχώρισης είναι ζωτικής σημασίας επειδή αντιπροσωπεύει τις παροχές του ακινήτου στις διαθέσιμες πλατφόρμες. Επομένως, ένα βελτιστοποιημένο σπίτι έχει περισσότερες πιθανότητες κράτησης σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του. Για παράδειγμα μπορεί να σκεφτεί κανείς τις εξής ερωτήσεις:
• Θα έκλεινα εγώ το ακίνητο μου αν το έβλεπα στις πλατφόρμες?
• Πότε ανανέωσα τις φωτογραφίες?
• Πως κινείται ο ανταγωνισμός?
• Δίνω αρκετές πληροφορίες στους επισκέπτες για τον τρόπο άφιξης και άλλες πρακτικές λεπτομέρειες?
• Πόσο συχνά ανανεώνω το περιεχόμενο?
• Οι κανόνες και οι πολιτικές εκφράζονται απλά και κατανοητά?

4. Ποσοστό Πληρότητας
Ένας πολύ σημαντικός δείκτης στην διαχείριση Airbnb όπως αναφέραμε και παραπάνω είναι το ποσοστό πληρότητας. Για να βρει κανείς το ποσοστό αυτό, πρέπει απλά να διαιρέσει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που πωλήθηκαν με τον συνολικό αριθμό των διανυκτερεύσεων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό πληρότητας, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα κράτησης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Απλώς να έχετε υπόψη σας ότι η χαμηλότερη μέση ημερήσια τιμή συνήθως ισοδυναμεί με αυξημένη πληρότητα και το αντίστροφο όπως είπαμε και παραπάνω.

5. Κερδοφορία και απόδοση επενδύσεων
Η κερδοφορία ή αλλιώς στα αγγλικά το ROI (Return On Investment) είναι ίσως ο πιο σημαντικός και συνηθισμένος επιχειρηματικός δείκτης. Υπολογίζεται πολύ εύκολα, διότι χρειάζεται μόνον να υπολογίσει κανείς τα συνολικά έσοδα και να αφαιρέσει το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων). Επειδή η εξίσωση είναι πραγματικά απλή, μπορεί κανείς απλώς να βελτιώσει την απόδοση της επένδυσης (ROI) μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας τα έσοδα. Για να το πετύχει κανείς αυτό μπορεί πάντα να συμβουλευτεί μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην διαχείριση Airbnb.

Συμπερασματικά:
Εν κατακλείδι, δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι έμπειρος ή νέος στη διαχείριση Airbnb. Απλώς πρέπει να προσπαθήσει να παρακολουθήσει στενά αυτούς τους πέντε δείκτες για να κατανοήσει καλύτερα την επιχείρηση. Στο τέλος της ημέρας, ξεκινώντας μια επιχείρηση, θα πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι να επενδύσουν λίγο χρόνο για να εξοικειωθούν με τους δείκτες γιατί όλοι θέλουν να γνωρίζουν πώς αποδίδουν τα χρήματά τους.